Voer Kirke

Voer Kirke ligger frit og højt i den vestlige side af byen.

Kirkens særprægede skønhed kommer rigtigt til sin ret efter nedrivningen af præstegårdens avlsbygninger. Lige øst for kirken ses den over 100 år gamle præstegård.

Kirkens kor og skib er fra romansk tid, bygget af granitkvadre på skråkantsokkel. Norddøren og en præstedør i koret er tilmuret. Syddøren, der nu er eneste indgang, er på ydersiden omgivet af reliefhuggede billeder i granit: Gud Fader i tympanonfeltet over døren, og evangelistsymbolerne for Markus ( en løve ) og for Lukas ( en okse ) ved siderne.

Inde i kirken

Inde i kirken, hvor man må beundre det smukke og enkle kirkerum med bjælkeloft, finder vi nogle gamle kalkmalerier på korbuens underflade. De stammer fra 1500-tallet og forestiller Maria med barnet og Kristus.

Alterbordet

Forsidepanelet på alterbordet er prydet med malerier fra 1590: Korsfæstelsen, gravlæggelsen og opstandelsen.

Givernes navne er anført: Jacob Bjørn og Anne Krabbe fra herregården Stenalt samt deres våben. Alterprydelsen et krucifix af træ, er skåret af kunstneren Eigil Vedel Schmidt i 1953.

En ældre fløjtavle fra 1573 findes på Nationalmuseet. En senere altertavle med forklarelsen som motiv er i dårlig stand og findes på loftet i præstegården.

Døbefonten

Den romanske granitdøbefont med løvefigurer er prydet med 2 dåbsfade, et sydtysk fra 1500-tallet og et større med ornamenter og indskriften CIF.AID.1720

Prædikestol og kor

Prædikestolen med himmel i renæssancestil er ganske enkel - under restaurering af kirken i år 2000 blev apostlene opsat på prædikestolen igen. De havde i en lang årrække været opbevaret på loftet i præstegården. De blev restaureret og opsat efter Nationalmuseets anvisninger. Samtidig blev prædikestolen malet, og skriftordene malet op.

Ved ombygningen af stoleværket bevaredes de gamle stolegavle fra 1607. Herskabsstolene er fra 1604 og med Jacob Bjørn og Anne Krabbes våben.

I koret findes en degnestol fra 1607 og en præstestol fra 1649.

Lysekrone

I koret findes en lysekrone skænket til kirken af Klaus Pagh.

Klaus Pagh er efterkommer af pastor Ohrt, som virkede i kirken i mange år. Klaus Pagh har arvet lysekronen fra sin mormor. Vi fik kontakt til Klaus Pagh og han kom over til en gudstjeneste, hvor lysekronen blev afsløret.

Skibet

I skibet hænger der en model af skoleskibet Danmark. Den er udført af Alfred Jensen, Glud. Modellen er skænket af en anonym giver og blev ophængt i kirken den 3 december 1972.

Orglet er fra 1960 og bygget af Starup.

Kirken blev hovedrestaureret i 1950 ved arkitekt Edv. Thomsen. Der blev bl.a. lagt nyt gulv af ølandsfliser. I 2002 blev kirken kalket indvendig og kirkestolene og gavlene blev malet. Og et mosaikvindue blev restaureret i vestgavlen.

Mosaikvindue

Mosaikvinduet i vestsiden af kirken

våbenhus

I våbenhusets sydvestlige hjørne står en gravsten med årstallet 1431 og navnet fru Boe Mus til Stenalt.

Voer kirke har adresse:


Voer Færgevej 98, Voer, 8950 Ørsted.

Se beliggenheden på Krak kort: http://map.krak.dk/m/AfNdX