Udby kirke

Den lille hvidkalkede kirke er sikkert noget yngre end nabokirken i Holbæk

Udby kirke er opført dels af granit, dels af teglsten. Den ligger smukt og højt på bakketoppen med stejlt fald mod nord og vest. Bemærk den skønne udsigt fra kirken mod fjord og hav.

Inde i kirken

Åbningen mellem tårnrum og skib er med spidsbue. Kirkens kor og skib danner et rum med bjælkeloft. Altertavlen fra 1682 er skåret af billedskærer Henrik Alversen, der også er mester for altertavlen i Holbæk kirke. I storfeltet ses nadveren, derudover Jesu dåb. To engle ses med nagler og spyd fra korsfæstelsen.

I koret en enkel granitdøbefont med glat kumme. Dåbsfadet er fra ca. 1500

Prædikestolen er fra 1682, udskåret med våbenskjolde og blomstermotiver, et fint stykke billedskærerarbejde.

Herskabsstolene er smykket med adelsslægterne Skeel og Rosenkrantz`våben og bærer årstallet 1688.

På korvæggen findes samme adelige våben som kalkmalerier. I skibet findes nogle værdifulde kalkmalerier fra omkring 1300, malet i medaljoner forundne med ranker. De er ufuldstændige, men omhandler skabelsen.

Kirkens orgel er fra 1960, bygget i et jydsk orgelbyggeri.

I en vinduesniche mod nord, et tilmuret vindue, hænger et ætiopisk kors, som er skænket af grev Ahlefeldt, Holbækgård.

Kirkeskibene

Der hænger to kirkeskibe over midtergangen. Nærmest alteret ses en skibsmodel med årstallet 1833, den blev ophængt af lodsoldermand Hans Jensen Høeg til minde om hans hustru. Det er et fregatrigget skib af korvet typen med en række kanoner og det franske flag på stortoppen. Bygmesteren er ukendt. Skibet blev fundet ved stranden i Udbyhøj, skyllet i land under en storm. Det var stærkt ramponeret. Skibet formodes mistet af et fransk skib, der muligvis forliste. LOdsoldermand Hans J. Høeg lod Lods Niedersøe reparere det inden ophængningen i kirken.

Det andet skib er korvetten Dagmar, en kopi af kadetskibet af samme navn. Det er ophængt i 1924, bygget og skænket af fisker Peter Kvist Sommer, Udbyhøj. Begge skibe er flere gange i tidens løb efterset og repareret af fiskerne Knud og Vagn Sommer, Udbyhøj.

Alterkalk

Restaureret Alterkalk

Rougsø Nord menighedsråd fik restaureret den gamle alterkalk i Udby Kirke i 2009.

Alterkalken stammer helt tilbage fra 1677, hvor den blev skænket til kirken af

Berte Skeel, på det tidspunkt ejer af Holbækgård, som hun arvede efter sin far, Christen Skeel.

Hun skænkede alterkalken et halvt år efter sin mands død, som tegn på at hun ikke ville giftes igen.

Den er nu registreret på Nationalmuseet som danefæ.

Læs mere på da.wikipedia.org/wiki/Berte_Skeel

Udby kirke har adresse:


Rougsøvej 268B, Udby, 8950 Ørsted.

Se beliggenheden på Krak kort: http://map.krak.dk/m/edeXd