Præst Birthe Kiilerich

Kirkebogsførende sognepræst i Rougsø Nord Pastorat

E-mail: bbki@km.dk

Tlf.: 86 48 50 50

mob. 61103923

Træffes ikke mandag