Præst Tom Ahlmann

Kirkebogsførende sognepræst i Rougsø Nord Pastorat

E-mail: ta@km.dk

Tlf.: 86 48 50 50

mob. 23602152

Træffes ikke mandag