Kirkebil

Der kan altid bestilles kirkebil til alle gudstjenester og sogne arrangementer i de 4 sogne.

Bilen bestilles hos:

Madsen's Turist
Mosevænge 2, 8950 Ørsted
Telefon nr. 86 48 80 49 eller på madsensturist@mail.dk  

Transport til søndags gudstjenesterne skal bestilles senest lørdag kl. 18.00