Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse

Fødsel

Hvis forældrene ikke er gift skal anmeldelse om fødsel ske til præsten, senest 14 dage efter fødslen.

Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab og forældremyndighed kan udfyldes online.

Er barnets forældre gift, skal man ikke foretage sig noget.
Anmeldelse til folkeregisteret sker automatisk.