Dåb
Konfirmation
Bryllup
Begravelse

Dødsfald

Anmeldes til præsten i bopælssognet senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Der aftales begravelse med den præst, der skal forestå handlingen.


Yderligere oplysninger kan findes på:

http://www.folkekirken.dk/soeg?search=d%C3%B8dsfald